Reklamer

FrP satser på olje og gass

Med FrP i regjering sikrer vi fortsatt drift og utbygging av viktige olje- og gassfelter på norsk sokkel. Olje og gass vil fortsatt være Norges viktigste næring i mange år fremover. Halvparten av olje- og gassressursene på norsk sokkel er ennå ikke hentet opp og dette er en næring med store framtidsutsikter.

For å sette ting litt i perspektiv: I 2017 bidro olje og gass med 168 milliarder kroner til statskassen. Det tilsvarer over 30.000 kroner per nordmann. Olje- og gassnæringen sysselsetter totalt i underkant av 200.000 personer i Norge. Produksjon og eksport av olje og gass bidrar stort til velferdssamfunnet vi nå lever i, og vi har akkurat nå ingen næring som kan erstatte inntektspotensialet som oljebransjen gir oss. 

Jeg er glad for at vi har en oljeminister fra FrP. Vi ser at verden trenger olje, og vi vil selge den. Det er flere partier på Stortinget som ønsker å stenge oljekrana og slukke lyset på oljefeltene, noe som vil gi store konsekvenser for alle som jobber i oljebransjen, deres familier, men også alle bedrifter som leverer produkter til oljebransjen. 

Vi skal selvsagt ivareta hensynet til ytre miljø og fiskeriinteresser på norske oljefelter. Samtidig vet vi at CO2-utslippene fra norsk sokkel er halvparten av hva gjennomsnittet er internasjonalt – vi er ledende på å drive trygt, effektivt og med så små utslipp som mulig.

Verden etterspør oljen, og den kan sikre vår felles velferd i Norge. Derfor mener FrP at produksjonen på norske olje- og gassfelter må fortsette så lenge det er lønnsomt.

Reklamer

Derfor bør avgiftene reduseres

foreligger tallene for grensehandelen for i fjor. 12 milliarder kroner handlet vi nordmenn for i våre naboland, primært Sverige. Og tallet øker. Derfor bør avgiftene her hjemme reduseres.

Avgiftene her hjemme på alkohol, tobakk og sjokolade bidrar til at de av oss som enkelt kan ta en tur over grensen gjør det. Fordi vi sparer penger. Og norsk landbrukspolitikk med fokus på å hindre konkurranse bidrar til høyere priser her hjemme på bl.a. kjøtt. Og dermed handler vi betydelige mengder av det også når vi tar en handletur over grensen.

Handel over grensen vil nok alltid forekomme. Men norsk avgiftspolitikk bidrar til at rekordmye handles av nordmenn på tur. Når man tidligere reduserte avgiftene på sprit sank grensehandelen og Vinmonopolet økte omsetningen. Så vi vet at reduserte avgifter på «lokkevarer» bidrar til å «flytte» arbeidsplasser hjem. Anslagsvis 12.000 arbeidsplasser bidrar grensehandelen til er etablert i våre naboland.

Fremskrittspartiet ønsker å redusere avgiftene. For at hvert enkelt av oss skal få beholde mer av våre egne penger fremfor å bidra til stadig nye rekordoverskudd i staten. Og fordi det blir rimeligere å handle her hjemme på «bjerget» og dermed sikre norske arbeidsplasser.

20130708-144211.jpg

Formuesskatten skal bort

NRK forsøker i dag å fremstille FrPs alternative statsbudsjett som et løftebrudd. Når det gjelder formuesskatten. Med begrunnelse at FrP ikke fjerner formuesskatten på ett år.

Da kan jeg opplyse NRK at FrP har aldri lovet å fjerne denne skatten på ett år. Det at AP forsøker å fremstille det slik gjør det ikke mer riktig. Men interessant å se hvem NRK velger å feste mest tiltro til.

I 6 år hadde jeg ansvaret for å fremlegge FrPs alternative statsbudsjett. Vi har aldri kuttet ut formuesskatten på ett år. Ei heller har det stått i våre partiprogram. Vi har alltid lagt opp til at det er naturlig å kutte noe hvert år, slik at formuesskatten er historie etter 4 år.

I vårt alternative statsbudsjett for kommende år kutter vi i formuesskatten slik at ytterligere 100.000 personer vil slippe å betale denne urettferdige beskatningen. Hvordan kan da NRK dokumentere noe løftebrudd?

Når det er sagt er jeg glad for at FrP faktisk er helt tydelig på at formuesskatten skal bort. Dessverre prioriterte aldri Bondevik II-regjeringen (H, KrF, V) dette i perioden 2001-2005 når de kunne fått fjernet denne skatten med FrPs støtte. Men med er sterkt FrP kan vi garantere at denne skatten er borte vekk etter en stortingsperiode hvis de øvrige ikke-sosialistiske partiene står ved det de nå sier.

Formuesskatten rammer norske arbeidsplasser og norske eiere. At AP ser det som viktig å straffe norsk eierskap og gjøre norske arbeudsplasser enda mer utsatt for utflagging har jeg aldri skjønt. Men kjekt å vite. FrP ønsker å fjerne formuesskatten for å trygge norsk eierskap og norske arbeidsplasser.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer