Ap ønsker økt avgift på flyreiser

Ap har forsøkt å fremstille seg selv som en sterk motstander av flypassasjeravgiften og at de vil gjøre det de kan for å «redde» Moss Lufthavn Rygge. Det samme partiet som har gått i bresjen for å boikotte Ryanair, det flyselskapet som holder liv i flyplassen. Valgkamporganisasjonen til Ap, LO, oppfordrer til boikott og lar ingen av sine ansatte og tillitsvalgte bruke flyselskapet. Ap har i flere byer tatt initiativ til vedtak om at kommunen ikke skal bruke det selskapet. Og Ap la sterke begrensinger på antall flybevegelser og inntektene for Moss Lufthavn Rygge når de satt i regjering. La meg også nevne at fremtredende Ap-topper ønsker å avskaffe taxfree. I så fall er nok de private flyplassene på Rygge og Torp ferdig over natten… Men alt dette er nå visstnok glemt. 

Så slapp plutselig Ap katta ut av sekken. For nå innrømmer Ap at de istedenfor flypassasjeravgiften ønsker en økt CO2-avgift på flyreiser. Altså en egen avgift pr flytur utifra utslipp. Så Ap er ikke mot flypassasjeravgiften, men de er i mot navnet og ønsker et annet navn. De ønsker i tillegg da også økt avgift på alle andre transportmetoder som har utslipp, noe som ikke bare vil ramme fly, men også yrkestransport og privatbilister. Ikke veldig genialt når næringslivet nå sliter. 

Det spiller ingen rolle hva man kaller avgiften. Hvis man innfører en egen særnorsk avgift på flyreiser så sier Ryanair at de trekker seg ut av Norge. Navnet på avgiften er ikke avgjørende. Det at det er en særnorsk avgift er utslagsgivende. 
Samtidig er Ap opptatt å komme tilbake til makten ved neste korsvei. Da med støtte fra SV og MDG som begge ønsker en flypassasjeravgift, som skal være på flere hundre kroner pr passasjer pr tur. Ap er ikke noe redning for Moss Lufthavn Rygge. Kun svært kortvarig i så fall. 

Jeg håper at avgiften ikke blir noe av. Det får vi snart svaret på. Det å sette sin lit til et annet parti som seiler under falskt flagg vil være en meget kortsiktig og risikabel strategi. Bedre å gi sin støtte til de partiene som ikke ønsker en egen særnorsk avgift på flyreiser. FrP og Høyre fremmet et forslag til statsbudsjett uten noen økte avgifter, men vi har dessverre ikke flertall alene i stortinget. 

Ikke regjeringen som økte avgiften, men Stortinget

Etter at Stortinget har vedtatt budsjettet så er den noen som undrer seg over at finansministeren og regjeringen har økt mineraloljeavgiften.

Skjønner at noen undrer seg for dette er ikke noe regjeringen har foreslått.

Men Høyre-FrP-regjeringen er en mindretallsregjering. Og ved Stortingets behandling av budsjettet for kommende år var det Venstre og KrF som krevde å få økt denne avgiften for å sikre flertall for budsjettet.

Slik er det når man har en mindretallsregjering. Da får også støttepartiene gjennomslag. Hvis FrP hadde bestemt alene hadde ikke den avgiften blitt økt.

Det budsjettet som nå er vedtatt har skatte- og avgiftslettelser på 8 milliarder kroner. Derfor er helheten i budsjettet noen jeg og FrP er stolte over.

Den enkeltavgiften som økte er ikke den generelle dieselavgiften som bilistene betaler. Men mineraloljeavgiften rammer primært alle de som har hatt fordelen av avgiftsfri diesel.

Det er nå det gjelder! Godt valg!

På mandag er valgdagen. Hvis du ikke allerede har forhåndsstemt eller bestemt deg vil jeg her gi deg 5 gode grunner til å stemme FrP!

- Ja til raskere behandling for pasientene
FrP vil at du som pasient skal kunne velge fritt og staten betaler uansett om du velger offentlig eller privat sykehus. FrP er eneste parti som har fremmet forslag om betydelig flere midler til pasientbehandling. Skal alle som står i sykehuskø få behandling må det bevilges mer penger. FrP foreslår også betydelig flere midler til rusomsorgen for å hjelpe alle de som venter på tilbud om rusavvenning.

- Ja til valgfrihet for de eldre i eldreomsorgen
FrP vil at staten skal betale for det tilbudet den enkelte velger. I dag er man avhengig av økonomien til kommunen sin om man får tilbud eller om hva slags tilbud man får. FrP vil ha lovfestede rettigheter. Staten skal betale for eldreomsorgen og du som bruker kan velge det tilbudet du ønsker.

- Ja til bedre veier uten bompenger
Bilistene betaler inn 60 milliarder i bil- og veiavgifter. Kun 20 milliarder bevilger Stortingets flertall til vei. FrP vil ha en betydelig økt satsning på samferdsel. En rekke steder er det nå foreslått nye bompengestasjoner og bompengeringer. Disse prosjektene skal Stortinget ta stilling til etter valget. Et sterkt FrP kan stoppe disse bompengene. Men siste mulighet er nå på mandag.

- Ja til en ansvarlig innvandringspolitikk
De fleste som kommer til Norge som asylsøkere er i realiteten økonomiske flyktninger. FrP vil ha rask saksbehandling og rask uttransport av landet etter avslag på søknaden. FrP ønsker lukkede mottak for alle de vi ikke kjenner identiteten til. Det må bli slutt på at asylsøkere bruker mottakene som sentraler for kriminalitet. De som får opphold skal det stilles krav til om norskopplæring og arbeid.

- Ja til kutt i skatter og avgifter for folk flest
FrP kutter skatter for de med helt vanlige lønninger. En gjennomsnittsfamilie vil få 16.000 kroner i lettelser med FrPs forslag. FrP vil kutte avgifter kraftig. Avgifter rammer de med lavest inntekt hardest. FrP vil derfor fjerne arveavgiften, kutte bilavgifter, kutte avgifter på drivstoff, fjerne bompenger og fjerne dokumentavgiften.

Det er nå det gjelder! Etter mandag er det for sent å angre. Godt valg!

20130904-085208.jpg

Kjære bedriftseier!

Så lenge jeg kan huske har det vært fokus på den belastning norske firmaer og bedrifter opplever når det kommer til skjemaer, skatter, avgifter og - byråkrati. For mange og spesielt små- og mellomstore bedrifter utgjør dette store kostnader og tar mye tid. For gründere kan møte med det offentlige byråkratiet medføre at man aldri klarer å komme skikkelig i gang med sitt firma.

Noe har blitt gjort. Innføringen av Altinn medfører at mye av innrapporteringen nå går elektronisk og ikke på papir. Og kravet til revisjon for mindre foretak er fjernet, en betydelig besparelse for mange bedrifter. Men allikevel oppleves det fortsatt som det er en lang vei å gå før vi har klart den av-byråkratiseringen som vi trenger her i landet.

Norske skatter og avgifter er i verdenstoppen, og spesielt formuesskatten som straffer norsk eierskap er en skatt som FrP vil fjerne. Og det skal vi klare etter valget neste år, hvis velgerne gir oss tillit.

Uansett: Det er viktig for oss som er på Stortinget å møte næringslivet. Ikke bare når det er valg, men hele året.

Jeg ønsker derfor å sette av flere dager i august og september for å besøke firmaer og bedrifter i Østfold. Så kjære bedriftseier; ønsker du besøk av meg - så gi meg beskjed på ulf.leirstein@stortinget.no. Så avtaler vi!

Jeg ønsker å besøke bedrifter som vil fortelle om sin hverdag, og jeg imøteser gode forslag til forbedringer. Etter valget neste år ønsker FrP å innta regjeringskontorene. Dette for å gjøre hverdagen bedre for folk flest!

Da håper jeg å høre fra deg :-) og skal gjøre mitt for å få på plass besøk hos alle bedrifter som vil!

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 3 518 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Twitter

 • about.me

  Ulf Isak Leirstein

 • Flickr-bilder

  Profilbilde

  Flere bilder
 • Arkiver

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 3 518 andre følgere