Reklamer

Kutt i bompengene

Regjeringen har som mål å redusere bompengeandelen i veisektoren. Andelen er betydelig redusert etter FrP kom i regjering i 2013. Vi øker nå bevilgningene til 26 veiprosjekt hvor det innkreves bompenger. I denne omgang kuttes gjelden med til sammen 330 millioner kroner, og flere steder kan man sette ned takstene. Flere ha sikkert registrert at satsene er kuttet i Østfold på flere stasjoner.

Under dagens regjering har det blitt bedre balanse mellom offentlig satsing på vei og bilistenes innbetaling i avgifter og bompenger. Mens veibevilgningene har økt med over 10 milliarder kroner så betaler bilistene totalt sett inn mindre til staten i bilrelaterte avgifter og bompenger. Nå bruker faktisk det offentlige mer til veiformål enn det bilistene betaler for bilbruken.

Regjeringen har fra 2017 bevilget et årlig tilskudd på 500 millioner kroner. Tilskuddet er et ledd i bompengereformen og skal blant annet motivere bompengeselskapene til å legge om til et forenklet takst- og rabattsystem. Tilskuddet innebærer at gjennomsnittstakstene blir redusert med minimum 10 prosent.

Bompengene utgjør nå en nedadgående andel av veifinansieringen Gjennom økte statlige bevilgninger er bomstasjoner fjerner på åtte veiprosjekt, samtidig som tilskuddsordningen vil redusere takster i rundt 40 prosjekt. Dagens rundt 60 bomselskap blir nå slått sammen til fem. Administrasjonskostnadene rundt bompenger er redusert til drøyt åtte prosent.

Fremskrittspartiet skulle ønske at vi ikke hadde bompengebetaling for offentlige veier her i landet. Vi har ikke flertall for vårt syn, men er veldig glad for at vi har fått regjeringen og våre samarbeidspartier med på disse kuttene.

Reklamer

Hvorfor stemme FrP på mandag

Valgkampen er over for denne gang. På mandag avgjør velgerne hvem som skal styre i den enkelte kommune og fylkeskommune. Av erfaring vet vi at nesten 40 prosent ikke stemmer i lokalvalg. Det er trist, for det betyr en forskjell på hvem som styrer og bestemmer i din kommune. 

Hvis du enda ikke har bestemt deg så skal jeg gi deg tre grunner til hvorfor jeg mener du bør stemme Fremskrittspartiet og hvorfor det utgjør en forskjell i forhold til andre partier. 

1. Eldreomsorg

Alle sier de er opptatt av en god eldreomsorg, og alle mener det nok også. Forskjellen på FrP og de andre er allikevel vesentlig, fordi FrP tør å si at vi prioriterer eldreomsorg foran andre områder. FrP sier at vi ikke kan få verdens flotteste kulturhus i vår kommune eller at fritidsaktiviteter for voksne kan påregne mye støtte fra kommunen. Nettopp fordi vi ønsker å sette eldreomsorgen øverst på prioriteringslisten. 

2. Eiendomsskatt 

I mange kommuner utgjør nå eiendomsskatten en stor utgift for mange innbyggere. I mange kommuner går spesielt de røde partiene til valg på å innføre eller øke eiendomsskatten. FrP ble som parti stiftet på kampen mot høye skatter og avgifter. En stemme til FrP er derfor en stemme til politikere som ikke ønsker økt skatt, men som heller vil arbeide hardt for å redusere skattetrykket i kommunen. For deg som betaler kanskje 10.000 i året i eiendomsskatt, så betyr det noe hvem som styrer. Det får direkte betydning for din økonomi. 

3. Bompenger 

Det er de lokale kommunestyrene som vedtar om man skal innføre bompenger eller ikke. Stortinget vedtar dette først hvis kommunene lokalt har bedt om det. I mange kommuner så er årets valg siste mulighet for deg som velger å gi klar beskjed om du ønsker innført bompenger eller ikke. FrP vil i din kommune stemme mot bompenger. Ofte er vi eneste parti som er imot bompenger. Jo større FrP blir lokalt jo større er muligheten for at det ikke blir innført bompenger. I de fleste tilfeller vil bompenger fort utgjøre mer enn 10.000 i året for en familie. 

Dette var tre saker hvor FrP utgjør et tydelig alternativ til de fleste andre partier. Det betyr altså noe hva du stemmer. Tenk igjennom hva som er viktig for deg, og tenk igjennom konsekvensene det enkelte partis politikk vil ha for deg og din økonomi. 

Jeg ønsker deg et godt valg, og håper du gir FrP din stemme! 

Jeg er stolt!

Etter 40 år skal FrP i regjering. Og jeg er stolt. Jeg er ikke stolt fordi at vi skal i regjering. Jeg er stolt fordi vi skal i regjering og gjennomføre masse god politikk. For folk flest.

Mange har sagt at FrP bør få muligheten. Nå har vi fått muligheten. Da er det opp til oss å ikke skuffe. Vise at vi er handlekraftig og at vi kan styre. Og jeg er overbevist om at det kan FrP.

Media har nå innsett at FrP skal i regjering. Og gjennomføre politikk. Men det at vi ikke skal gjennomføre hele FrPs program er i følge enkelte medier et svik mot velgerne. Når sist var det ett parti hadde rent flertall og kunne gjennomføre sitt eget program til punkt og prikke? Det er over et halvt år hundre siden. Og selv da gjennomførte de ikke hele sitt program.

Ja selvfølgelig er vårt program våre løfter til velgerne. Men alle som har et snev av innsikt i matematikk og demokrati vet at uten rent flertall så får man ikke vedtatt hele sitt program. Vårt program er da det vi tar med til forhandlingsbordet. Jo større oppslutning, jo større gjennomslag.

FrP har sågar gått tilbake i årets valg i forhold til for fire år siden. Vi har gjort vårt 3. beste valg noensinne. Men som sagt hatt tilbakegang. Noen medier mener da at vi har ført velgerne bak lyset ved at ikke all vår politikk blir gjennomført. Vi har ikke ført velgerne bak lyset. Vi har gjort det vi kan for å gjennomføre mest mulig av vår politikk. Med den fremlagt regjeringserklæringen har vi fått masse gjennomslag. Men - vi har ikke fått gehør hos Høyre, KrF og V for hele FrPs program. Sjokkert?

Til syvende og sist må vi i FrP bestemme oss for om vi har fått betydelig gjennomslag eller ikke. Ja vi har fått betydelig gjennomslag. Hadde vi fått det uten å gå i regjering? Nei. Da var det enkelt for meg å si ja til å søke makt og innflytelse.

Spesielt på området med bompenger blir det påstått at vi har tapt. Ja. FrPs program er ikke tatt inn ordrett i erklæringen når det gjelder bompenger. Så da har vi nok tapt. Tapt forhandlingene mot Høyre. Som gjorde et godt valg, gikk kraftig frem, og som i likhet med resten av partiene på Stortinget er for bompenger.

Men hva har vi oppnådd? Bompengene skal reduseres. Investeringene økes. Bilavgiftene gjennomgås for å gjøre det rimeligere for folk flest å kjøpe nye og miljøvennlige biler. Alternativet uten FrP? Mer bompenger. Betydelig mer. Så vi har redusert den fremtidige regningen for bilistene og innbyggerne. Er det godt nok? Det får du som velger avgjøre. Om fire år. Handler valget om mer enn bompenger? Ja. For hadde valget vært kun en folkeavstemning om bompenger tyder alt på at FrP hadde fått nærmere 2/3 flertall. Det fikk vi ikke. Er jeg fortsatt mot bompenger. Ja. Sjokkert?

Nå skal en ny regjering gjøre det man kan for å redusere regningen til den enkelte innbygger. Den nye regjeringen tror ikke på at man bare skal sende økte offentlige utgifter til befolkningen. Det offentlige må bli stilt krav til når det gjelder pengebruk. Det er nye tider. Og etter mitt syn bedre tider i vente enn med fortsatt rødgrønt flertall. Demokratiet har talt. Solid flertall blant velgerne ønsket ny regjering og ny kurs. Det ansvaret har vi påtatt oss sammen med Høyre, og med støtte fra KrF og V.

Det er nå det gjelder! Godt valg!

På mandag er valgdagen. Hvis du ikke allerede har forhåndsstemt eller bestemt deg vil jeg her gi deg 5 gode grunner til å stemme FrP!

- Ja til raskere behandling for pasientene
FrP vil at du som pasient skal kunne velge fritt og staten betaler uansett om du velger offentlig eller privat sykehus. FrP er eneste parti som har fremmet forslag om betydelig flere midler til pasientbehandling. Skal alle som står i sykehuskø få behandling må det bevilges mer penger. FrP foreslår også betydelig flere midler til rusomsorgen for å hjelpe alle de som venter på tilbud om rusavvenning.

- Ja til valgfrihet for de eldre i eldreomsorgen
FrP vil at staten skal betale for det tilbudet den enkelte velger. I dag er man avhengig av økonomien til kommunen sin om man får tilbud eller om hva slags tilbud man får. FrP vil ha lovfestede rettigheter. Staten skal betale for eldreomsorgen og du som bruker kan velge det tilbudet du ønsker.

- Ja til bedre veier uten bompenger
Bilistene betaler inn 60 milliarder i bil- og veiavgifter. Kun 20 milliarder bevilger Stortingets flertall til vei. FrP vil ha en betydelig økt satsning på samferdsel. En rekke steder er det nå foreslått nye bompengestasjoner og bompengeringer. Disse prosjektene skal Stortinget ta stilling til etter valget. Et sterkt FrP kan stoppe disse bompengene. Men siste mulighet er nå på mandag.

- Ja til en ansvarlig innvandringspolitikk
De fleste som kommer til Norge som asylsøkere er i realiteten økonomiske flyktninger. FrP vil ha rask saksbehandling og rask uttransport av landet etter avslag på søknaden. FrP ønsker lukkede mottak for alle de vi ikke kjenner identiteten til. Det må bli slutt på at asylsøkere bruker mottakene som sentraler for kriminalitet. De som får opphold skal det stilles krav til om norskopplæring og arbeid.

- Ja til kutt i skatter og avgifter for folk flest
FrP kutter skatter for de med helt vanlige lønninger. En gjennomsnittsfamilie vil få 16.000 kroner i lettelser med FrPs forslag. FrP vil kutte avgifter kraftig. Avgifter rammer de med lavest inntekt hardest. FrP vil derfor fjerne arveavgiften, kutte bilavgifter, kutte avgifter på drivstoff, fjerne bompenger og fjerne dokumentavgiften.

Det er nå det gjelder! Etter mandag er det for sent å angre. Godt valg!

20130904-085208.jpg

Bompenger - nå også i Moss - folk flest rammes

Da har debatten om bompenger i Moss kommet i gang. Det var på tide. Før valget i fjor høst var det liten vilje hos nesten alle partier om å debattere dette. Mange velgere ville nok engasjert seg i debatten før valget hvis man var klar over hva som nå er i ferd med å bli vedtatt. Dessverre var det kun Fremskrittspartiet som forsøkte å utfordre de andre partiene til debatt om standpunkt for eller mot bompenger.

Det blir bompenger i Moss. Det har flertallet allerede slått fast. Og flertallet er tydeligvis alle partier i Moss. Med unntak av FrP. Høyre og deres talsmenn er helt klar på at bompenger blir det. Kanskje velgerne burde fått sagt sitt om dette i fjor høst? Men så lenge man ikke ønsket fokus på saken da, så ble det heller ingen debatt. Og jeg skjønner jo hvorfor man ikke ønsket fokus på det. Velgerne kunne hatt innflytelse.

Nå har innbyggerne i praksis ingen innflytelse. Det blir bompenger i Moss og neste lokalvalg er det tre år til. Den eneste reelle mulighetene innbyggerne har til å påvirke, nemlig gjennom valg, er nå effektivt satt til side.

Bompenger vil bety mye for Moss. Ja, det kan bety at man får redusert kø i trafikken hvis man velger gode løsninger. Men det betyr også at noen skal innbetale neste 4 milliarder kroner. Og det vil ikke kun ramme ferjetrafikanter. Dette vil ramme folk flest og næringsliv i byen vår. I mange år. 11.000-15.000 kroner må de fleste bilistene være forberedt på å betale. Og hva blir konsekvensene for kjøpesenter, handel og næringsliv i sentrum?

Ser i leserbrevspalten til Moss Avis at enkelte later til å tro at Høyre er imot bompenger og forundres nå over at det partiet er for bompenger. La meg opplyse om at alle bompengeprosjekter som er godkjent av Stortinget, og det er mange prosjekter, er vedtatt med stemmene til samtlige partier, minus FrP. Kun FrP stemmer imot. Høyre har stemt for alle bompengeprosjektene Stortinget har behandlet de siste 7 årene. Det samme har Ap, SV, SP, KrF og V også. FrP stemmer imot, samtidig som vi foreslår at prosjektene skal finansieres av staten. Bilistene har nemlig hvert år innbetalt 3 ganger mer enn det som bevilges til vei her i landet.

Når skal galskapen ta slutt?

På strekningen E18 Oslo til Kristiansand vil man når planene er vedtatt og bomstasjonene er på plass i beste fall måtte passere 24 bomstasjoner. Ja, du leste riktig: 24 i beste fall.

Vi lever i et land hvor veiutbygging har vært sterkt underprioritert. Her har samtlige partier som har vært i regjering et ansvar. Når man så skal bygge ut nødvendige veistrekninger ender flertallet alltid å ty til det samme, bompenger.

I år overfører statskassa over 300 milliarder til oljefondet. Faktisk oppnår man også ganske lav avkastning pga usikre økonomiske tider bl.a. i Europa. At man kunne få bedre avkastning ved å bruke litt av disse pengene på investering i vei er tydeligvis en ikke-debatt. Hver gang FrP forsøker å starte den debatten blir vi avfeid med at vi er uansvarlig.

Men hvem er egentlig uansvarlig? Innbyggernes penger investeres på børs og i obligasjoner. Ikke hvert år man tjener penger på det. Nødvendige investeringer utsettes, og hvis de skal gjennomføres så skal de bompengefinansieres.

Bompenger er også en unødvendig dyr måte å finansiere på. Store deler av pengene man innbetaler går til å dekke kostnadene for innkrevingen.

Når skal denne galskapen ta slutt? For det første må flere stemme FrP. Det er tydeligvis det eneste språket de andre partiene skjønner. For så lenge de andre partiene ikke straffes via stemmeseddelen vil denne galskapen fortsette.

For det andre må folk begynne å protestere også ved å bruke media og påvirke opinionen. For som en avdelingsdirektør i Statens Vegvesen uttaler: - Det er en diskusjon om hvor tålegrensen går. Min erfaring fra bompengeprosjekter er at det er mye støy i forkant, men ikke i etterkant. Da er folk fornøyd med den nye veien.

Galskapen vil tydeligvis ingen ende ta. Hva koster det samfunnet å bygge vei på denne måten? Økonomisk fornuftig er det ihvertfall ikke. Når man i tillegg skal oppleve å måtte passere 24 bompengestasjoner på en 30 mil veistrekning - da er det galskap satt i system.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer