På dyrenes side

Kampen for et eget dyrepoliti i Norge har gått over flere tiår. De første enhetene er på plass i Sør-Trøndelag og Rogaland, men kampen er ikke over før det er innført et landsdekkende dyrepoliti.

På Stortinget er det uenighet om hvorvidt det er behov for et dyrepoliti eller ikke. Jeg og FrP mener det er nødvendig å ha en egen politienhet som jobber med beskyttelse av dyr. Arbeiderpartiet er derimot uenig og mener det er unødvendig med et eget dyrepoliti.

Jeg mener at det er fornuftig å samle kompetansen i en enhet, fremfor å dele den mellom politiet og Mattilsynet. Dyrepolitiet har i dag kompetanse innen etterforskning og juss. Etterforskeren undersøker saken, før påtalejuristen eventuelt fører saken gjennom rettsvesenet. Dyrepolitiet har dermed kompetanse til å håndtere saken fra begynnelse til slutt, noe som er helt nødvendig for at dyremishandlere skal dømmes i retten.

For oss dyrevenner er det en selvfølge at mishandling og overgrep mot dyr skal etterforskes og straffes. For å sikre at voldssaker mot dyr blir prioritert, er det derfor helt nødvendig med et eget dyrepoliti. Både to og firbente fortjener trygghet i hverdagen og derfor håper jeg at også Arbeiderpartiet vil være med å jobbe for et landsdekkende dyrepoliti.

Et verdig dyreliv

Hvert år blir flere dyr dumpet og forlatt. I sommerferien er risikoen for dette ekstra stor. Fremskrittspartiet mener det er viktig at kriminalitet mot dyr blir tatt på alvor.
Dyrevernorganisasjonen NOAH meldte om rekordmange hunder og katter som ble overlatt til seg selv, og i verste fall døde, mens eierne reiste på sommerferie i fjor. For ikke å glemme alle dyrene som blir satt igjen i bilen under varme sommerdager. Dette er ikke et verdig dyreliv.

Jeg er derfor stolt over at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for et prøveprosjekt med dyrepoliti. Det er viktig for å ivareta dyrenes rettigheter.

Prøveprosjektet med dyrepoliti er allerede godt i gang. Dyrepolitiet skal sikre at kriminalitet mot dyr på større grad avdekkes, anmeldes og etterforskes. Sør-Trøndelag fikk Norges første prøveprosjekt med dyrepoliti. Nå er også en ny dyrekrimgruppe under etablering ved Sør-Vest politidistrikt, i samarbeid med Mattilsynet i Stavanger. Vi er i gang med å få på plass et landsomfattende politi som kan bekjempe kriminalitet mot dyr. 

En amerikansk undersøkelse viser at 88 prosent av barnefamiliene som hadde dyr og mishandlet barnene, også mishandlet dyrene. Derfor er det viktig å se kriminalitet mot dyr og mennesker i sammenheng. Dyrepoliti kan dermed medføre at også vold mot mennesker blir avdekket og straffeforfulgt.

De som mishandler dyr fortjener å bli tatt og straffet. Jeg er stolt over at det nå straffer seg med kriminalitet mot dyr.

Viktig seier for dyrevelferden

Å ta de svakestes side har alltid vært viktig for Fremskrittspartiet. Nettopp derfor har vi kjempet for de som ikke selv kan ivareta sine rettigheter. Å bekjempe dyremishandling har derfor vært en ekstremt viktig kamp for FrP.

Fremskrittspartiet var lenge alene på Stortinget om å ville opprette et eget dyrepoliti. Nå er FrPs kamp for dyrevelferden endelig kronet med seier. Regjeringen, med FrPs Sylvi Listhaug i spissen, har nå lansert et prøveprosjekt for dyrepoliti i Norge.

Michael Brøndbo, politisk kommentator i Nationen, sier det som jeg skulle sagt det selv: ”Det er ingen liten seier for Fremskrittspartiet at regjeringen nå faktisk har gått inn for en prøveordning med dyrepoliti.»

Vi har sett en rekke forferdelige mishandlingssaker de siste årene, der dyr har sultet i hjel, fått amputert poter og blitt drept på avskyelige måter. Forskningen viser at mennesker som mangler empati og mishandler dyr, senere vil mishandle mennesker. Opprettelsen av et dyrepoliti er derfor en billig forsikring for å forebygge vold også mot mennesker.

Jeg er derfor glad for at Fremskrittspartiet endelig har fått regjeringen med på å opprette et dyrepoliti, og at FrP har fått gjennomslag i denne viktige saken. Dyr er helt avhengige av oss mennesker, og har krav på å behandles anstendig. Samfunnet bør derfor ha selvfølgelig plikt til å avverge grov mishandling mot dyr. Et dyrepoliti vil selvsagt få egen finansiering, og ikke gå ut over det ordinære politiets arbeid. Både mennesker og dyr vil nå få glede av at samfunnet har blitt litt tryggere med Fremskrittspartiet i regjering.

Tiden overmoden for eget dyrepoliti

Sommeren er dessverre høysesong for dyremishandling. Hvert år ser vi tragiske tilfeller der dyrenes behov blir oversett totalt. Det er ikke lenge siden vi kunne se at en kynisk eier hadde druknet katten i sitt eget bur utenfor Øygarden.

Vi har også gjentatte eksempler på ekstremt grov dyremishandling, der gårdbrukere rett og slett har sultet i hjel sine egne dyr. Allikevel ligger straffene for denne typen ekstrem dyremishandling typisk mellom 15-30 dagers betinget fengsel. Mer vanlig er det allikevel at mishandlerne slipper unna med bøter eller uten noen reaksjon overhodet. På landsbasis har Dyrevernalliansen bare funnet 6 tilfeller der dyremishandling har ført til fengselsstraff de siste årene. Fremskrittspartiet ønsker en kraftig skjerpelse av straffene for grov dyremishandling, og mener samfunnet nå må begynne å ta dyrekriminalitet på alvor.

I dag er det Mattilsynet som har ansvaret for å sikre dyrenes rettigheter. Lederen av Mattilsynet, Harald Gjein, har selv uttalt til NRK at grov dyremishandling prioriteres for lavt. Dette er en situasjon vi i Fremskrittspartiet ikke kan akseptere. Sverige har nå fått på plass et eget dyrepoliti, og dette har vært en ubetinget suksess. Fremskrittspartiet mener det er en selvfølge at vi skal sikre dyrevelferden også i Norge.

Arbeiderpartiet vil ikke ha et dyrepoliti, og mener FrPs forslag vil gå ut over det ordinære politiet. Dette er desperat av Ap. Fremskrittspartiet har allerede sørget for at det er blir over 400 flere politifolk i gatene bare i 2014. Det er heller ikke en eneste politistudent eller politibetjent som vil tas ut av ordinær tjeneste for å bemanne FrPs dyrepoliti. Her er det snakk om å gi veterinærer etterutdanning i grunnleggende politiarbeid, slik at vi kan sikre dyrenes rettigheter.

Dyrene har ingen egen stemme og er helt avhengige av oss mennesker. Dyremishandling fortjener mye større oppmerksomhet enn vi ser i dagens samfunn. Fremskrittspartiet står i dag nesten alene om å ønske et eget dyrepoliti. Jeg vil derfor oppfordre alle dyrevenner til å hjelpe FrP med å få med oss de andre partiene på å sikre dyrenes rettigheter.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 3 957 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Twitter

 • Flickr-bilder

  Profilbilde

  Flere bilder
 • Arkiver