Norgesrekord i tvangsretur

I september ble hele 763 personer sendt ut av landet, og det ble satt ny norgesrekord i tvangsreturer. Allerede måneden etter har FrP/H-regjeringen allerede slått sin egen rekord. 824 personer ble sendt ut av landet i oktober.

Det har vært viktig for Fremskrittspartiet at regjeringsdeltagelsen fører til nødvendige endringer i innvandringspolitikken. Med 16,3 prosent oppslutning er det åpenbart at vi ikke kan få på plass alle innstramningene vi ønsker. Det er likevel veldig positivt å se at vi for første gang i historien har fått en innvandringspolitikk som beveger seg i riktig retning.

Antall utsendelser vil nå en milepæl i 2015, med over 10 000 uttransporterte utlendinger uten lovlig opphold. Mange av disse er kriminelle: hele 27 prosent av de som ble returnert og utvist fra Norge i september hadde blitt idømt en straffereaksjon. Det er ikke uten grunn at politiet selv sier at enhver som sendes ut i denne gruppen er en besparelse for det norske samfunnet.

Det anslås at det finnes mellom 7000-20 000 illegale innvandrere som har gått under jorden i Oslo. Dette er mennesker som per definisjon er nødt til å livnære seg på kriminalitet. Dette problemet har blitt skjøvet under teppet av tidligere regjeringer. Jeg er derfor glad for at FrP/H-regjeringen våger å ta tak i denne typen problemstillinger, og har ansatt 32 nye politibetjenter i Oslo som skal jobbe opp mot avdekking av ulovlige innvandrere, spesielt i det åpne narkotikamiljøet.

Kombinert med tiltak som en 30 prosent økning av kapasiteten på Trandum, lukket mottak på transittområdet på Gardermoen og 500 nye plasser i sikkerhetsforsterket asylmottak, medfører regjeringens politikk en helt nødvendig innskjerpelse av en innvandringspolitikk som tidligere har vært ute av kontroll. Fremskrittspartiet leverer i innvandringspolitikken.

Snu ulovlige innvandrere på grensen

FrP/H-regjeringen har nå levert sitt første statsbudsjett som markerer en helt ny retning for Norge. En av hovedgrepene FrP har fått gjennomslag for, er en strengere innvandringspolitikk og kutt i norsk byråkrati. Regjeringen har kuttet over 1,5 milliarder kroner i byråkrati og effektivisering for å kunne bruke store summer på en mer effektiv og bærekraftig justis- og innvandringspolitikk. Langt flere ulovlige innvandrere vil interneres med FrP, og politiet får nå verktøyene til å snu illegale immigranter på grensen.

Et av flere innvandringstiltak i statsbudsjettet er lukkede forvaringsplasser i transittområdet på Gardermoen. Fremskrittspartiet har nå sørget for at politiet får mulighet for å sette illegale innvandrere i forvaring allerede før de kommer inn i Norge. Illegale innvandrere uten oppholdsgrunnlag vil med andre ord kunne snus på grensen.

I tillegg er det kjent at H/FrP-regjeringen overtok et massivt etterslep når det gjelder kriminelle og ulovlige innvandrere som allerede befinner seg i Norge. Retursenteret på Gardermoen vil også være et viktig tiltak for å sende ut flere asylsøkere med endelig avslag og kriminell utlendinger.

For å nå milepælen om å sende ut over 10 000 illegale innvandrere i 2015 er denne typen tiltak helt nødvendig. Når vi vet at FrP/H-regjeringen prioriterer å sende ut kriminelle utlendinger langt raskere og mer effektivt enn de rødgrønne er det ikke overaskende at kriminaliteten har gått ned det siste året. Likevel er dette bare første skritt på veien for å rydde opp i innvandringspolitikken til Arbeiderpartiet og de rødgrønne.

Det anslås at mellom 7000 og 20 000 ulovlige innvandrere har gått under jorden, i tillegg til de 4500 som befinner seg i asylmottak med endelig avslag. Å avdekke denne store gruppen illegale innvandrere er ingen enkel oppgave. Nettopp derfor er jeg glad for at FrP har sørget for å bevilge 30 millioner kroner til operativ utlendingsenhet ved politiet i Oslo.

Denne massive styrkningen vil føre til at 33 flere politibetjenter vil patruljere gatene, sjekke ID, avdekke narkotikasalg og pågripe ulovlige innvandrere i hovedstaden. Det er bare gjennom å styrke politiet på denne måten vi kan pågripe og sende ut de virkelige drittsekkene, og jeg er glad for at vi endelig har en regjering som forstår dette. Vi har i dag mange personer vi ikke vet noe som helst om i Norges gater. Dette kan være krigsforbrytere, drapsmenn, voldtektsmenn eller pedofile, myndighetene har liten kontroll på identiteten til illegale innvandrere. Dette er en situasjon vi i Fremskrittspartiet rett og slett ikke kan leve med. Nettopp derfor har det vært så viktig for oss å få på plass flere lukkede asylmottak.

Og her har regjeringen levert allerede. I 2015 vil Trandum utvides med 30 prosent flere lukkede plasser, og det vil planlegges 500 ytterligere plasser i et sikkerhetsforsterket asylmottak. For FrP går viktigheten av å verne samfunnet foran misforstått snillisme, og kriminelle utlendinger og asylsøkere med unndragelsesfare skal rett og slett ikke lengre kunne bevege seg fritt i landets gater. Jeg er stolt over at FrP/H-regjeringens politikk markerer et klart og tydelig linjeskifte fra 8 år med feilslått rødgrønn asylpolitikk.

Vi kan ikke ha det slikt at kriminelle innvandrere går fritt i Norges gater. Kyniske menneskesmuglernettverk har allerede merket seg regjeringens strengere linje i innvandringspolitikken. Mens Europa har opplevd en asyleksplosjon, med hele 19 prosent økning i asyltalene, har innvandringen gått ned i Norge under FrP. Selv land med en streng innvandringspolitikk, som Danmark, har opplevd en stor økning i asyltallene for 2014. Situasjonen i Sverige er totalt ute av kontroll, og svenskene vil nå motta nesten 10 ganger som mange asylsøkere som Norge gjør under FrP.

Vi har endelig fått en regjering som fører en ansvarlig og bærekraftig innvandringspolitikk. En regjering som våger å ta de tøffe, men nødvendige avgjørelsene. Regjeringen vil sikkert få kritikk for å føre en ”for hard” linje på innvandringsområdet, men det lever vi godt med. Fremskrittspartiet har stått i stormen i innvandringsdebatten i 30 år, og vil fortsette å ta denne nødvendige kampen i regjering.

Det er nå det gjelder! Godt valg!

På mandag er valgdagen. Hvis du ikke allerede har forhåndsstemt eller bestemt deg vil jeg her gi deg 5 gode grunner til å stemme FrP!

- Ja til raskere behandling for pasientene
FrP vil at du som pasient skal kunne velge fritt og staten betaler uansett om du velger offentlig eller privat sykehus. FrP er eneste parti som har fremmet forslag om betydelig flere midler til pasientbehandling. Skal alle som står i sykehuskø få behandling må det bevilges mer penger. FrP foreslår også betydelig flere midler til rusomsorgen for å hjelpe alle de som venter på tilbud om rusavvenning.

- Ja til valgfrihet for de eldre i eldreomsorgen
FrP vil at staten skal betale for det tilbudet den enkelte velger. I dag er man avhengig av økonomien til kommunen sin om man får tilbud eller om hva slags tilbud man får. FrP vil ha lovfestede rettigheter. Staten skal betale for eldreomsorgen og du som bruker kan velge det tilbudet du ønsker.

- Ja til bedre veier uten bompenger
Bilistene betaler inn 60 milliarder i bil- og veiavgifter. Kun 20 milliarder bevilger Stortingets flertall til vei. FrP vil ha en betydelig økt satsning på samferdsel. En rekke steder er det nå foreslått nye bompengestasjoner og bompengeringer. Disse prosjektene skal Stortinget ta stilling til etter valget. Et sterkt FrP kan stoppe disse bompengene. Men siste mulighet er nå på mandag.

- Ja til en ansvarlig innvandringspolitikk
De fleste som kommer til Norge som asylsøkere er i realiteten økonomiske flyktninger. FrP vil ha rask saksbehandling og rask uttransport av landet etter avslag på søknaden. FrP ønsker lukkede mottak for alle de vi ikke kjenner identiteten til. Det må bli slutt på at asylsøkere bruker mottakene som sentraler for kriminalitet. De som får opphold skal det stilles krav til om norskopplæring og arbeid.

- Ja til kutt i skatter og avgifter for folk flest
FrP kutter skatter for de med helt vanlige lønninger. En gjennomsnittsfamilie vil få 16.000 kroner i lettelser med FrPs forslag. FrP vil kutte avgifter kraftig. Avgifter rammer de med lavest inntekt hardest. FrP vil derfor fjerne arveavgiften, kutte bilavgifter, kutte avgifter på drivstoff, fjerne bompenger og fjerne dokumentavgiften.

Det er nå det gjelder! Etter mandag er det for sent å angre. Godt valg!

20130904-085208.jpg

På tide med en ny innvandringspolitikk

FrP har i en årrekke fremmet forslag om en ny innvandringspolitikk. Mens de andre partiene ikke ønsket å snakke om temaet så har vi gjort det. Et tema som folk flest er opptatt av. For dagens innvandringspolitikk er ikke bærekraftig.

Noen andre land har skjønt det. Jeg har mange ganger besøkt Finland. Et vestlig land her i nord, som ikke har den asyltilstrømningen som Norge har. Et land som har lite konflikter knyttet til religion. Et land som ikke oppfattes som «verdens sosialkontor». Og har Finland noen gang blitt dømt for å ha en for streng innvandringspolitikk. Nei. Har man hørt EU eller internasjonale organisasjoner fordømme Finland. Nei.

FrP ønsker å innføre mange av de samme lovene som er gjeldende politikk i Finland. Men når vi tar til orde for det hører vi plutselig at det kan ikke Norge gjøre. For da bryter vi internasjonale lover og regler. Da vil vi bli uglesett og frosset ut av det gode selskap. Dette er motargumenter som kommer i mangel av gode argumenter. Det politiske korrekte Norge ønsker å være «snill og god» mot alle, også de som ikke har ærlige hensikter.

FrP fremmer derfor vår politikk fordi vi må få kontroll på asyltilstrømningen. Vi må kunne ha strengere grensekontroll. Vi må ha raskere saksbehandling, og snarlig retur. Vi må ha lukkede asylmottak. Vi må få slutt på at norske velferdsordninger blir en eksportartikkel. Vi må få strengere regler for familiegjenforening. Vi må rett og slett få på plass en ny innvandringspolitikk. Siden Høyre langt på vei avviser våre forslag så må velgerne som er opptatt av dette temaet sørge for et sterkt FrP ved høstens valg slik at vi kan få gjennomslag for vår politikk. På tiden med en ny innvandringspolitikk.

20121226-140620.jpg

Mitt innlegg i integreringsdebatten

Torsdag 21. mars debatterte Stortinget Integreringmeldingen. Hele debatten kan man lese på Stortingets hjemmeside.

Legger her ut mitt innlegg fra debatten:

President,
Det er ingen tvil om at innvandring til et land koster. Innvandring gir også noen fordeler. Men skal man få fordelene, må man altså ha en vellykket integreringspolitikk. Det får man ikke med regjeringens politikk. Regjeringen har tross alt ansvaret for den innvandrings- og integreringspolitikken vi har i dag, og regjeringens består av partier som har ansvaret for den politikken som er ført de siste tiårene.

Resultatene ser vi i dag. Jeg mener resultatene viser at nevnte partier, som er i regjering, har liten troverdighet når de framlegger stortingsmeldingen om integrering.

La oss først se på innvandringspolitikken. I fjor kom det 41 500 nye innvandrere til landet – den største veksten noensinne. De mest «lønnsomme» – man må sette det i hermetegn – er voksne arbeidsinnvandrere som kommer hit ferdig opplært, og som ikke trenger mange offentlige ytelser. Men det urovekkende er at mange av disse svært arbeidsomme menneskene ikke bevarer arbeidsevnen så lenge i Norge. Fagfolk sier de ennå ikke vet sikkert hva det kommer av. Om dette kan ha noe med Norges tilbud av velferdsordninger å gjøre, lar jeg foreløpig ligge, men stadig mer forskning og flere rapporter viser at den storstilte innvandringen til Norge ikke er bærekraftig. Rent økonomisk er det lønnsomt å åpne grensene for gjestearbeidere, men regnestykket ser altså annerledes ut når de nye gruppene som kommer, henter ektefelle og barn og blir netto brukere av offentlige ytelser. Regnestykkene blir enda mer alvorlige når vi ikke lykkes med integreringen.

Jeg har mange venner, bekjente og familie som kommer fra en annen kultur og andre land. Mange har bosatt seg i Norge fordi de ønsker å lykkes. De står på og bidrar – og respekterer Norges egenart, samtidig som de ønsker å ivareta sin egen kultur. Det er bra. Men dessverre er ikke det bildet jeg beskriver, slik for alle som har innvandret til vårt land. Norge må ta inn over seg at vi i framtiden vil ha enorme utfordringer. Derfor trenger vi å redusere andelen som innvandrer til landet, for at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til dem som allerede er her, og som ønsker å få mulighetene til å lykkes.

Kun Fremskrittspartiet har fremmet forslag som vil redusere asylstrømmen til Norge. Asylpolitikken henger nøye sammen med integreringspolitikken. Det varsles om nye rekorder i antallet som vil søke asyl i Norge. Hvis ikke vi strammer inn andelen som får asyl, blir integreringen skadelidende. Innvandring og integrering må bli sentrale temaer på den politiske agendaen i mange år framover, for hvis utviklingen går får langt i negativ retning, vil vi aldri kunne reversere den. Regjeringen må altså komme på banen og si hva man har av forslag til løsninger, for den stortingsmeldingen som er framlagt, kommer ikke til å løse utfordringene. Når man heller ikke evner å se at asylpolitikken er en viktig og stor del av bildet, sier det ganske mye.

Når vi ser andelen minoritetsspråklige elever i Oslo, bør det gi stor grunn til bekymring. Innvandringen til vår hovedstad har vært så massiv at politiske mål om integrering neppe lar seg realisere. Hvis minoriteten en dag blir majoritet, kan man vel ikke integrere majoriteten.

Media meldte for noen uker siden at i år bruker Oslo kommune 233 mill. kr på ekstra norskkurs til elevene, og det er bevilget ca. 60 mill. kr til morsmålsopplæring. I hovedstaden brukes altså 300 mill. kr for å lære elever norsk utover såkalt normal norskopplæring. Hvem sa at den store innvandringen til Oslo og Norge ikke koster?

I Oslo-skolen er det nå over 40 pst. minoritetsspråklige elever. Andelen elever med minoritetsbakgrunn er 80–90 pst. på flere skoler i Groruddalen. Hver fjerde elev i Oslo-skolen klarer ikke å følge undervisningen uten ekstra norskopplæring. Hva kommer dette til å bety for integreringen? Det brukes nå store summer på ekstraundervisning for å lære barn født i Norge norsk. Store innvandrergrupper i Oslo risikerer å falle utenfor samfunnet fordi de ikke blir integrert.

Vår hovedstad har tatt imot en for stor andel innvandrere, og Norge tar imot for mange. Jeg mener det er udiskutabelt at man nå ser konsekvensen av en for stor innvandring. Det koster, det krever mye, og integreringen vil trolig bli mislykket. De som vil tape mest på dette, er de innvandrerne som har komme til Norge, og som ønsker å bidra, bli integrert, få jobb og lykkes.

Jeg mener vi må ta imot færre innvandrere til Norge. Hvis integreringen skal være mer enn et uoppnåelig mål, må det ikke tas imot flere enn at man kan lykkes med integreringen.

20130325-094957.jpg

300 millioner til ekstra norskopplæring

Aftenposten melder i dag om at Oslo i år bruker 233 millioner kroner på ekstra norskkurs til elevene. Og det er bevilget ca 60 millioner til morsmålsopplæring. I hovedstaden brukes altså 300 millioner kroner på å lære elever norsk, utover «normal» norskopplæring. Hvem sa at den store innvandringen til Oslo og Norge ikke koster?

Hver fjerde elev i Osloskolen klarer ikke følge undervisningen uten ekstra norskopplæring. Hva dette vil si for integreringen på sikt er det vel ingen som vet. Det brukes nå store summer på å lære barn født i Norge norsk med ekstra undervisning. Store innvandrergrupper i Oslo risikerer å falle utenfor samfunnet fordi de ikke blir integrert. Hva dette vil si med tanke på jobb og det å klare seg selv i fremtiden er det vel ingen som vet.

Det vi vet er at vår hovedstad har tatt imot en for stor andel innvandrerer. Jeg mener det er udiskutabelt at man nå ser konsekvensene av en for stor innvandring. Det koster. Det krever mye. Og integreringen vil trolig bli mislykket. De som vil tape mest på dette er de innvandrere som har kommet til Norge og som ønsker å bidra, bli integrert, ønsker å få jobb og som ønsker å lykkes.

Som jeg har sagt tidligere så må det tas imot færre innvandrere til Norge. Hvis integrering skal være mer enn et uoppnåelig mål så må det ikke tas imot flere enn at man kan lykkes med å integrere. Og det uten at det koster astronomiske beløp.

Innvandringsstopp er nødvendig

I Oslo-skolen er det nå over 40 prosent minoritetsspråklige elever. Dette gir enorme utfordringer med tanke på integreringen.

Jeg er heldig. Har mange venner og bekjente som kommer fra en annen kultur og andre land. Mange har bosatt seg i Norge fordi de ønsker å lykkes. De står på og bidrar - og respekterer Norges egenart samtidig som de ønsker å ivareta sin egen kultur.

Utfordringen er ikke innvandring. Utfordringen er integrering.

Når vi ser andelen minoritetsspråklige elever i Oslo så bør det gir god grunn til bekymring. Innvandringen til vår hovedstad har vært så massiv at politiske mål om integrering neppe lar seg realisere. Når minoriteten blir majoritet så kan man vel ikke integrere majoriteten?

Norge må ta innover seg at vi nå i fremtiden vil ha enorme utfordringer. Derfor trenger vi å redusere andelen som innvandrer til landet. For at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til de som allerede er her, og som ønsker å få muligheten til å lykkes.

Kun FrP har fremmet forslag som vil redusere asylstrømmen til Norge. Kun FrP har tatt til ordet for at Oslo ikke kan ta en så stor del av jobben med integrering.

Innvandring- og integrering må bli sentrale temaer på den politiske agendaen i årene fremover. For hvis utviklingen går for langt i negativ retning vil vi aldri kunne reversere den. Nå må de andre partiene komme på banen og si hva man har av forslag til løsning. Dessverre er de andre partiene stort sett enig om alle elementer av dagens innvandring- og integreringspolitikk. Det er kun FrP som har fremmet alternative forslag.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 2 834 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Twitter

 • about.me

  Ulf Isak Leirstein

 • Flickr-bilder

  Profilbilde

  Flere bilder
 • Arkiver

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 2 834 andre følgere