Uten håndverkere stopper Norge

Vi må fjerne inntrykket av at ungdommen trenger en universitetsutdannelse for å lykkes.
Murere, snekkere, rørleggere, malere og andre viktige yrkesgrupper sitter på en kompetanse vi ikke kan klare oss uten. Fremskrittspartiet sørger for at også yrkesfagene prioriteres. Norge kan klare seg uten kommunikasjonsrådgivere, men uten rørleggere stopper samfunnet opp. 

Derfor har FrP i regjering økt lærlingtilskuddet med kr 7 500 per kontrakt og opprettet stimuleringstilskudd for at flere yrkesfagelever skal kunne fullføre utdanningen. Omtrent 30 prosent av alle som ønsker læreplass står uten kontrakt hvert år. Dette er ikke akseptabelt for Fremskrittspartiet. 

Regjeringen har nylig innført en ny merkeordning for lærebedrifter, som vil kunne bidra positivt til rekruttering av lærlinger i Østfold. En merkeordning for lærebedrifter kan være med på å skape økt bevissthet blant forbrukere om åvelge bedrifter med lærlinger. Kanskje vil det utgjøre forskjellen mellom å velge en frisør fremfor en annen, eller hvilken rørlegger du velger når du skal pusse opp badet. FrPtror på forbrukermakt, og ønsker å styrke og synliggjøre de seriøse bedriftene.  

Du vil kjenne igjen bedriftene som tar inn lærlinger gjennom et fysisk merke på lokaler, biler og lignende, eller et digitalt merke, som kan vises på nettsider. 

Mye gjenstår, men Fremskrittspartiet arbeider kontinuerlig for å styrke yrkesfagenes stilling i samfunnet. Nå gir regjeringen deg som forbruker muligheten til å velge en seriøs lærlingbedrift neste gang du har behov for en håndverker. 

Regjeringen, seriøse bedrifter og lærlinger

Omtrent 30 prosent av alle som ønsker læreplass står uten kontrakt hvert år. Dette er ikke akseptabelt for Høyre og Fremskrittspartiet.
Vi ser også at antall elever som ønsker læreplass øker. Det er ekstremt viktig å skape bevissthet rundt hvor avgjørende opplæring av lærlinger er for å videreføre et fagområde. Derfor innfører regjeringen nå en ordning som vil sørge for at bedrifter som tar inn lærlinger belønnes gjennom positiv publisitet.

Regjeringen innfører en ny merkeordning for lærebedrifter, som vil kunne bidra positivt til rekruttering av lærlinger i Østfold.

En merkeordning for lærebedrifter kan være med på å skape økt bevissthet blant forbrukere om å velge bedrifter med lærlinger. Kanskje vil det utgjøre forskjellen mellom å velge en frisør fremfor en annen, eller hvilken rørlegger du velger når du skal pusse opp badet. Regjeringen tror på forbrukermakt, og ønsker å styrke og synliggjøre de seriøse bedriftene. 

På en ubyråkratisk og enkel måte vil nå lærlingebedrifter som faktisk tar inn lærlinger kunne profilere seg med dette i offentligheten. Dette vil kunne skje gjennom et fysisk merke som kan brukes på lokaler, biler og lignende, og et digitalt merke, som kan vises på nettsider.

Høyre og Fremskrittspartiet gjør det lettere for deg som forbruker å velge en seriøs bedrift, samtidig som vi gjør det mer attraktivt å ta inn lærlinger.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 3 518 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Twitter

 • about.me

  Ulf Isak Leirstein

 • Flickr-bilder

  Profilbilde

  Flere bilder
 • Arkiver

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 3 518 andre følgere