FrP for et seriøst arbeidsliv

Flere politikere i AP og LO skriver kritiske innlegg i avisene om Fremskrittspartiets påståtte arbeidslivspolitikk.

Det trekkes ofte frem at FrP ikke støtter enkelte av regjeringens tiltak mot sosial dumping. Vel, nå har denne regjeringen sittet i 8 år uten å få bukt med problemet. Da mener FrP vi må tenkte nytt, vi vil f.eks. utrede en nasjonal minstelønn.

Kollektiv søksmålsrett er et av regjeringens tiltak FrP er svært skeptiske til. Det er viktig med tiltak mot useriøse aktører. Derfor skal det være gode muligheter for ansatte å melde fra om kritikkverdige forhold, og fagforeningene skal være i stand til å hjelpe deg med det. Med kollektiv søksmålsrett, går regjeringen for langt i å utøve makt. Det er et grunnleggende prinsipp at du skal samtykke om noen går til sak på dine vegne. Fagforeningene vil nå ha rett til å gå til sak på dine vegne, mot din vilje. Det kan FrP ikke akseptere.

AP og LO hevder de er opptatt av å bli kvitt ufrivillig deltid. De må gjerne være så opptatt av det som de bare vil, men deres egen regjering har spilt fullstendig fallitt. Det er et paradoks at norske sykehjem er underbemannet samtidig som vi har problemer med ufrivillig deltid. FrP har foreslått å bevilge mer penger til helse og omsorg for å hanskes med ufrivillig deltid og underbemanning, og i tillegg sikre bedre tjenester. Dette har Ap stemt imot.

Dagens arbeidsmiljølov er så rigid at små stillingsbrøker ofte er eneste løsningen for å sikre en noen lunde forsvarlig bemanning. Det er ikke lov å jobbe 3 søndager på rad.

Alternative turnuser, med f.eks. høy arbeidsaktivitet i to uker, og så en periode med fri, vet vi er ønskelig for noen. Som foreldre med delt ansvar som ønsker å dedikere enkelte uker til barna, og andre til jobben. Antall arbeidstimer i året vil bli likt som i dag, forskjellen er at den enkelte arbeidstaker i større grad bestemmer hvordan de fordeles.

Sannheten er at FrP vil føre en arbeidslivspolitikk som skaper et trygt, fleksibelt og inkluderende arbeidsliv med plass til alle. Den gjennomsnittlige arbeidstaker vil ikke merke noen endringer – i hvert fall ikke ufrivillig. Det er nemlig her FrP og AP/LO skiller lag. Vi ønsker at hver enkelt skal kunne bestemme mer over sin egen arbeidssituasjon. I tillegg vil vi kutte skatten for folk flest, slik at vanlige arbeidere får økt kjøpekraft.

20130823-224206.jpg

Nei FrP kutter ikke i sykelønna

Stadig flere leserbrev fra skribenter i LO preger leserbrevspaltene om dagen og budskapet er at FrP i regjering vil true dagens sykelønnsordning. Nei. FrP er for å bevare dagens ordning. Dette har vårt landsmøte slått fast gang på gang. Allikevel løper rødgrønne lakeier i LO rundt og sprer usannheter. Trist.

LO vil ha rødgrønn regjering. Men da bør man kanskje se på hva regjeringen med Ap i spissen selv har gjort? For ved flere anledninger er det nettopp Ap og Stoltenberg som har foreslått kutt i sykelønna.

Senest i 2009 ønsket Stoltenberg og Ap endringer i ordningen, etter modell fra Sverige.

Og alle husker vel hvor sint LO-Valla ble i 2006 når Stoltenberg ønsket å endre ordningen.

Og i 2001 avslørte media at Ap hadde laget et forslag til kutt i sykelønnen.
Så det er altså av sine egne man skal ha det.

Det blir ikke negative endringer i sykelønnsordningen med FrP i regjering. Men hva skjer hvis Ap fortsetter? Historien har vist at sykelønnsordningen ikke er hellig for Ap og statsministeren. Noe å tenke på for LO som har gitt titalls millioner til Ap?

Regjeringen kutter kraftig i velferden! Eller?

Regjeringen vil i dag kutte postene i statsbudsjettet til arbeidsavklaring med 1,4 milliarder kroner og utgiftene til uføre med 944 millioner kroner. I tillegg kuttes folketrygdens utgifter til alderspensjon med 875 millioner kroner. Og dagpengeutbetalingene kuttes med 1,3 milliarder kroner.

Hvorfor? Fordi færre mennesker er sykemeldte. Flere pensjonerer seg senere. Færre blir uføretrygdede.

Så da er det kanskje ikke kutt? Det er kutt i budsjettene. Men ordningene er selvfølgelig de samme.

Men det som er merkelig er nemlig at når FrP nedjusterte anslagene for antallet syke, uføre og arbeidsledige i fjorårets alternative statsbudsjett ble vi beskyldt av AP og LO for å kutte ordningene. Det var altså ikke tilfellet. Dette visste de også, men var tydeligvis bedre å spre usannheter.

Siden AP nå gjør akkurat det samme selv i budsjettet regner jeg med at det nå er OK også for andre partier å gjøre det samme, uten å bli beskyldt for å kutte i ordningene?

20130507-103702.jpg

På seg selv kjenner man andre

LO skal snart ha sin kongress. Der skal det diskuteres politikk. Velge ledelse. Og vedta hvor mange millioner LO skal gi til de rød-grønne partiene.

Det fikk meg til å tenke på at den avtroppende lederen Roar Flåthen skal holde sin siste tale som LO-leder. Han kommer sikkert til å hamre løs mot skatte- og avgiftskutt. Hamre løs mot arbeidsgivere. Hamre løs mot FrP og Høyre. Hamre løs mot rikfolk. Og hylle Stoltenberg.

Greit nok. Vi lever i et demokrati. Men da er det også greit å huske at av og til kaster man kanskje sten i glasshus? For LO-lederen har ikke noe gjennomsnittlig arbeidstagerlønn. Roar Flåthen tjener ca 2 millioner i året. Da er det greit å sloss mot skatte- og avgiftskutt til folk flest. For selv har han penger nok.
Da er det greit å sloss mot arbeidsgivere som skaper arbeidsplasser. For selv har han sikret seg økonomisk.
Da er det greit å sloss mot FrP og H. For selv er det AP som har gitt han en rekke styreverv.
Men at han sloss mot rikfolk blir litt underlig. For han er det selv.
Og Stoltenberg kommer til å hylle Flåthen.

20130424-102956.jpg

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 1 394 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Twitter

 • about.me

  Ulf Isak Leirstein

 • Flickr-bilder

  Profilbilde

  More Photos
 • Arkiv

Følg med

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 1 394 andre følgere