Reklamer

FrP satser på olje og gass

Med FrP i regjering sikrer vi fortsatt drift og utbygging av viktige olje- og gassfelter på norsk sokkel. Olje og gass vil fortsatt være Norges viktigste næring i mange år fremover. Halvparten av olje- og gassressursene på norsk sokkel er ennå ikke hentet opp og dette er en næring med store framtidsutsikter.

For å sette ting litt i perspektiv: I 2017 bidro olje og gass med 168 milliarder kroner til statskassen. Det tilsvarer over 30.000 kroner per nordmann. Olje- og gassnæringen sysselsetter totalt i underkant av 200.000 personer i Norge. Produksjon og eksport av olje og gass bidrar stort til velferdssamfunnet vi nå lever i, og vi har akkurat nå ingen næring som kan erstatte inntektspotensialet som oljebransjen gir oss. 

Jeg er glad for at vi har en oljeminister fra FrP. Vi ser at verden trenger olje, og vi vil selge den. Det er flere partier på Stortinget som ønsker å stenge oljekrana og slukke lyset på oljefeltene, noe som vil gi store konsekvenser for alle som jobber i oljebransjen, deres familier, men også alle bedrifter som leverer produkter til oljebransjen. 

Vi skal selvsagt ivareta hensynet til ytre miljø og fiskeriinteresser på norske oljefelter. Samtidig vet vi at CO2-utslippene fra norsk sokkel er halvparten av hva gjennomsnittet er internasjonalt – vi er ledende på å drive trygt, effektivt og med så små utslipp som mulig.

Verden etterspør oljen, og den kan sikre vår felles velferd i Norge. Derfor mener FrP at produksjonen på norske olje- og gassfelter må fortsette så lenge det er lønnsomt.

Reklamer

Ikke mine penger, så er det så farlig da?

Fredag gikk regjeringen inn for utbyggingen av gassfeltet «Aasta Hansteen» som krever investeringer på over 30 milliarder kroner. I tillegg kommer investeringer på 24 milliarder kroner til en gassrørledning.

Av dette har Statoil allerede inngått kontraktsforpliktelser til en verdi av 19,5 milliarder kroner, ifølge opplysninger VG har fått fra Olje- og energidepartementet.

Kontraktene ble inngått før saken i det hele tatt har kommet til institusjonen som skal vedta prosjektet - Stortinget. Med velsignelse fra statsråd Ola Borten Moe og hans kamerater. Ganske spesielt at disse politikerne har så enkelt forhold til å bruke penger uten å følge spillereglene, men er kanskje ikke så farlig når det er andre penger…

I Norge er det slik at det er Stortinget som bevilger penger som skal brukes over statsbudsjettet. I Norge har vi også en flertallsregjering som tydeligvis ikke lenger, og har vel heller ikke brydd seg på lang tid, om hva Stortinget måtte mene eller gjøre. Nikkedukkene i røde og grønne farger som sitter på sine plasser i stortingssalen gjør jo uansett hva Jens ber de om.

Dette utgjør allikevel et problem for demokratiet. Vi snakker om enorme investeringer, på vegne av innbyggerne og skattebetalerne. Investeringer som Stortinget helt sikkert kommer til å si ja til, også med stemme fra oss i opposisjonen. Men det at regjeringen har interne samarbeidsproblemer som gjør at saker tar ekstra lang tid skal ikke medføre at man ikke lenger følger de spilleregler som gjelder.

Regjeringen tar seg til rette. Nok en gang. Burde være noe de fleste nyhetsmediers kommentatorer burde bruke søndagen på. Men her i landet blir nok denne nyheten snart bare en notis.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer