Reklamer

Betydelig strengere krav til varig opphold

Fremskrittspartiet i regjering sørger for en betydelig innstramming i reglene for varig opphold i Norge for innvandrere. Fra og med 1. September stilles det krav til at innvandrerne må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene for å ha rett til permanent oppholdstillatelse.Kravet om selvforsørgelse skal sørge for at innvandrere bidrar i samfunnet gjennom arbeid eller utdanning. Det er utelukkende positivt dersom flere av utlendingene kommer seg ordentlig inn i samfunnet, da det blant annet vil kunne motvirke fremveksten av parallellsamfunn og radikale miljøer. Fremskrittspartiet innfører derfor krav om at innvandrere som kommer til Norge aktivt må delta i samfunnet, noe som igjen vil bidra til en bedre integrering.

I lang tid har vi dessverre sett at mange innvandrere har vært passive i samfunnsdeltagelsen, og levd på trygdeordninger fra NAV. Fremskrittspartiet er tydelige på at man ikke kan forvente å komme til Norge og motta en rekke sosiale stønader uten at det skal stilles krav. Vi mener det er feil at flere innvandrere kommer hit og nyter godt av skattebetalernes penger, fremfor å bidra på en positiv måte tilbake til samfunnet. Det er derfor gledelig at Fremskrittspartiet i regjering gjennomfører innstramminger, slik at de som kommer hit er nødt til få seg jobb eller begynne på utdanning.

Fremskrittspartiet har i tillegg gjennomført andre innstramninger for å få varig opphold. Vi har blant annet innført krav om at utlendinger må kunne et minimum av norsk muntlig og bestå prøve i samfunnskunnskap. Disse innstramningene vil samlet sett bidra til en bedre integrering, og sende et sterkt budskap om at Norge fører en streng innvandringspolitikk.

Reklamer

Skal alle bli nordmenn?

Norske medier har tatt fullstendig av. De fleste. FrP har kommet med forslag om nye krav til de som vil ha opphold her i landet. Dermed kommer beskyldningene mot oss. Vi er visstnok inhumane. Vi krever at alle som skal ha opphold skal bli som nordmenn. Spise samme mat. Gå likt kledd. Det er noen av påstandene fra våre motstandere og de fleste aviser. Med Dagbladet i spissen. Helt greit at norske aviser og politiske motstandere er uenig i våre forslag om nye krav. Men trenger man fare med løgn? Da har man neppe gode argumenter i mot.

For flere norske medier fremstiller saken slik at FrP vil at asylsøkere skal leve som nordmenn. Når og hvor har vi sagt eller foreslått det? Det er Dagbladet som skriver det. FrP har aldri foreslått det. Hvis de som kringkaster nyhetene hadde orket å lese HVA vi faktisk har foreslått hadde man sett at FrP ikke har fremmet noe slikt forslag.

Dette er det FrP har foreslått om krav til opphold:
Tiden man man bo i Norge for å få permanent opphold økes fra 3 til 6 år
Muligheten for permanent opphold reduseres hvis man er dømt for straffbare handlinger med fengelsstraff i minst 1 år
Hvis man skylder penger, f.eks. barnebidrag, så reduseres muligheten for permanent opphold. De som gjør opp for seg skal har forrang
Stiller krav om å ha vært i arbeid for å kunne få permant oppholdstillatelse
Vi ønsker at de som søker permanent opphold må ha underskrevet en erklæring om integrasjon og aktivt medborgerskap - og man må ha bestått en prøve i norsk før man kan få permanent oppholdstillatelse
De som aktivt deltar i frivillig arbeid skal få dette godskrevet når man søker om permanent opphold

Hva som er inhumant eller fryktelig med disse forslagene vet ikke jeg. Det å stille krav til de som ønsker å bli i Norge mener jeg er fornuftig, og på høy tid. Men at Dagbladet og den politiske eliten er uenig er helt greit - men det må man kunne være uten å tillegge meg og mine partifeller meninger vi ikke har.

Takk til Dagens Næringsliv som i dagens leder forteller HVA som vi har foreslått.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer