Reklamer

Rettssikkerhet i fokus med FrP

De siste fire år har Fremskrittspartiet arbeidet kontinuerlig for å bedre rettsikkerheten i Norge. Vi har startet arbeidet med lyd- og bildeopptak i samtlige rettsaler, og et prøveprosjekt er allerede innført i Tromsø tingrett. I FrPs regjeringsperiode er det også Institutt for Menneskerettigheter opprettet, som vil følge opp situasjonen for menneskerettighetene i Norge, og bidra til å avsløre urett i norsk forvaltning. Det er nå også innført plikt til begrunnelse fra jury/meddomsrett i Lagmannsretten, slik at personer som får en dom i straffesaker vet hvorfor vedkommende ble dømt. Dette har vært en svakhet ved norsk rettsikkerhet i flere tiår, og er nå ryddet opp i med FrP i regjering.

Selv om Fremskrittspartiet langt fra er i mål med å rydde opp i norsk barnevern, er jeg glad for at regjeringen nå foreslår lovfeste kommuners plikt til å vurdere barns slekt og nettverk som fosterhjem for å gi barna en mer stabil hverdag. Det er viktig at vi har et barnevern som møter barna og familiene på sine egne premisser, og at systemet tilpasser seg rundt familiene og ikke motsatt. Særdomstolsutvalget foreslår å flytte barnevernssaker fra Fylkesnemndene til de ordinære domstolene. Dette er noe FrP har kjempet for lenge, og et tiltak som vil bedre rettsikkerheten i barnevernssaker.

Også kriminalitetsofre har krav på rettsikkerhet og oppreisning. Derfor har Fremskrittspartiet opphevet foreldelsesfristen for drap og grove overgrep, slik at mordere kan straffes uansett hvor lang tid som har gått. Vi har også opprettet en Cold Case-gruppe for straffesaker, som sørger for at politiet ser på gamle saker på nytt med nye verktøy som eksempelvis DNA.

Dersom Fremskrittspartiet får velgernes tillitt i valget, vil vi innføre lyd- og bildeopptak i alle domstoler, fortsette med å rydde opp i barnevernet, legge ned Fylkesnemndene og fortsette å styrke rettighetene til kriminalitetsofre.

Reklamer

Interessant dag

I går, tirsdag 3. juni, inviterte jeg til et møte. Lite ante jeg om det som skulle skje. Med tanke på reaksjoner.

Gjennom ni år på Stortinget har jeg opplevd å bli kontaktet av hundrevis av mennesker som mener rettssikkerheten her i landet ikke er ivaretatt.

I starten tenkte jeg at her må det være personer som er dømt for forhold som ønsker ny behandling. Dømt rettmessig.

Etterhvert valgte jeg å sette meg inn i enkelte saker. Jeg ble sjokkert. En rekke oppegående mennesker, med gode resonnement, var dømt som kriminelle. Og fortsatt hadde jeg tro på rettsstaten. Men enkeltsak etter enkeltsak gjorde at jeg fikk mine tvil.

Jeg kan ikke som stortingsrepresentant gå inn og ta stilling til enkeltsaker. Men jeg kan bruke enkeltsaker til å få innsyn i hvordan systemet ikke bør være. Eller hva som er feil og utfordringer.

Jeg har derfor nedsatt en arbeidsgruppe. Av en rekke enkeltpersoner som har opplevd at rettssikkerheten ikke er der. Jeg tar ikke stilling til om de har rett. Men jeg gir de en mulighet til å prosedere sin sak og bruke den som eksempel på hva som ikke fungerer.

Derfor nedsatte jeg en arbeidsgruppe med mennesker som har opplevd urett. Som kan gi meg som lovgiver verdifull informasjon.

Jeg tar ikke stilling til om disse menneskene er dømt uskyldig. Men jeg tror på enkeltmennesker. Og tror at de har noe verdifullt å bidra med. Som mennesker.

Det er på tide at vi som lovgivere lytter. Gang på gang er Norge tatt i justismord uten at systemet er endret. Det mener jeg vi ikke kan akseptere.

Jeg er stolt over at folk tar kontakt med meg og FrP. For de tror vi kan utgjøre en forskjell. Og FrP bør da ta folk på alvor. At den politiske korrekte elite ikke tar oss på alvor er egentlig et kvalitetsstempel. Det er på tide at folk flest kan fortelle sin historie.

Og så håper jeg at dette arbeidet medfører at vi kan få styrket rettsikkerheten. Jeg ser frem til arbeidet jeg og arbeidsgruppen skal levere.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer