Reklamer

Sykehuset Østfold må utvides

Siv Jacobsen (Arbeiderpartiet) skriver i et innlegg i avisene i Østfold at Sykehuset Østfold må bygges ut. Hun trekker også opp historien med at styret ved Sykehuset Østfold ønsket større kapasitet på sykehuset i utbyggingsfasen, men at nasjonale myndigheter satt rammer som hindret dette.

I Jacobsens historie må det legges til at det var rødgrønne regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, som avgjorde rammene for sykehuset Østfold. Til tross for styrets ønske, ble det altså lagt til grunn utbyggingsplaner som har resultert i utfordringene vi nå ser.

Østfold FrP og jeg er ikke fornøyd med kapasiteten, og mener sykehuset burde vært skalert for å håndtere ikke bare dagens, men også fremtidens plassbehov. Dette advarte FrP om i utbyggingsprosessen, og det avvisende svaret fra den rødgrønne regjeringen var den gang: avgjørelser som er tatt, er tatt.

Jeg ønsker ikke å kritisere Jacobsen for at hun ønsker at Høie kommer på banen og bidrar til høyere kapasitet ved sykehuset Østfold. Jeg vil allikevel påpeke at det var hennes eget parti som undervurderte bevilgningene som har resultert i underskalering av Kalnes sykehus.

Det viktigste er imidlertid ikke hvem som har skylden for hva, og hvem som har sagt det ene eller det andre. Det viktigste er at vi får orden på sykehuset, øker kapasiteten og reduserer antallet korridorpasienter. Østfold FrP jobber for at det skal skje så fort som mulig.

Reklamer

Viktige Østfoldsaker

FrP og Høyre er i full gang med regjeringsforhandlingene. Østfold FrP gikk i stortingsvalget til valg på et eget Østfoldprogram. I dette programmet er våre viktigste saker som også vil bli spilt inn til forhandlingene.

Vi er selvfølgelig realistiske og innser at vi ikke kan få gjennomslag for alt. Men vi som nå representerer Østfold FrP på Stortinget vil gjøre det vi kan for å arbeide for alle disse viktige sakene. Noen saker er allerede ivaretatt av avtalen som de fire ikke-sosialistiske partiene har underskrevet. Flere saker vil nok komme i regjeringserklæringen og de øvrige sakene skal vi arbeide for i de fire årene vi nå har foran oss. Det skal lønne seg å stemme FrP!

Gjengir her våre saker i Østfold FrPs stortingsprogram:

- Gi Moss Lufthavn Rygge eksakt de samme rammevilkårene som sine konkurrenter, noe som vil styrke konkurranseevnen og medføre økt og variert tilbud.
- Reversere nedbyggingen av den militære aktiviteten på Rygge Lufthavn og styrke Østlandets forsvarsevne gjennom styrket militær tilstedeværelse på Rygge.
- Fullføre E18 gjennom Østfold og videre gjennom Akershus som et helhetlig prosjekt og ikke videreføre utbyggingen «klattvis».
- Bygge fornuftige havneveier i Moss, Halden og Fredrikstad slik at trafikken/godset raskest mulig kommer over på bane eller hovedveier for å unngå dagens trafikkutfordringer.
- Gjøre farleden inn til Halden Havn bredere og dypere for å sikre næringslivet gode båtforbindelser også med større båter. Det samme gjelder farleden inn til Borg Havn.
- Fjerne dagens bomstasjoner i Østfold og sikre full statlig finansiering av bypakkene og dermed stoppe de planlagte nye bomstasjonene i Østfold.
- Bygge dobbeltsporet jernbane på hele strekningen mellom Oslo-Halden.
- Sikre planfri tilkobling ved Ski stasjon for Østre linje ved bygging av Follobanen.
- Oppgradere jernbanen på Østre linje for å styrke punktligheten og tilgjengeligheten. Dette gjennom bl.a. å styrke pendlerparkering, signalanlegg og bedre infrastrukturen på skinner og stasjon.
- Oppheve NSB sitt monopol på Østfoldbanen og sikre at de som kan levere det beste og mest stabile tilbudet for brukerne, skal få anbudet.
- Erstatte dagens fergeforbindelse mellom Moss-Horten med en fergefri forbindelse mellom Østfold og Vestfold, noe som vil ha nasjonal verdi.
- Overføre fylkesveiene til staten slik at vi får et helhetlig og sammenhengende veinett i Østfold og sikre nødvendige midler til vedlikehold og investeringer.
- Oppgradere tverrforbindelsene mellom indre og ytre Østfold slik at man får fremtidsrettede veiforbindelser med en hastighet på 100 km/t.
- Stoppe «sulteforingen» av Østfoldkommunene og sørge for at våre kommuner skal få samme økonomiske rammer som øvrige kommuner i Norge.
- Gi personer som trenger helse- og omsorgstjenester dette uavhengig av den enkelte kommunes økonomi, ved at staten skal dekke kostnader utover egenandel.
- Redusere avgifter på matvarer, alkohol og tobakk slik at vilkårene for handelsstanden i Østfold blir mest mulig lik avgiftsnivået i vårt naboland.
- Styrke tollvesenet på riksgrensen og få økte ressurser til sikkerheten ved grensen, inkludert ved Moss Lufthavn Rygge. Dette er nødvendig for å bekjempe storsmugling, stoppe ulovlig innvandring og beskytte landet mot mulige trusler.
- Styrke politiet i Østfold slik at de blir i stand til å være mer synlige og styrke arbeidet med kriminalitetsbekjempelse.
Innføre en forsøksordning med lukkede asylmottak i Østfold.
- Få økt fokus på miljøutfordringene våre vassdrag og drikkevannskilder står overfor, og bidra til bevilgning av midler for nødvendige tiltak.
- Fullføre byggingen av Østfoldsykehuset og sikre gode transportmuligheter til sykehuset når det gjelder veier, parkeringsplasser og kollektivtransport.
- Starte prosessen med å planlegge videre utbygging av Østfoldsykehuset (byggetrinn 2). Dette for å møte økt tilflytting til fylket og sikre et godt fremtidig tilbud.
- Oppheve dagens kunstige ulvesoner slik at konsekvensene med å ha ulv i norsk fauna fordeles over hele landet.

Koseprat med helseministeren

På tirsdag hadde Dagsrevyen et lengre innslag om vår nye helseminister Jonas Gahr Støre. Det var et innslag av den hyggelige sorten. Vi fikk bl.a. se hvordan han oppførte seg i møtet med flere tusen sykepleiere i Oslo Spektrum, hvor Sykepleierforbundet hadde jubileumskonferanse. Reporteren gjorde et poeng ut av hvor flink helseministeren var til å håndtere så mange kvinner på en gang. Hele innslaget ble innledet av at programlederne på Dagsrevyen smilte bredt når reportasjen skulle starte.

Og i helgen hadde Dagbladet en reportasje hvor de allerede skulle gi terningkast til de nye statsrådene som ble utnevnt fredag! Og gjett hvilket terningkast Gahr Støre fikk? Jo, nettopp en sekser. Det er godt gjort når man kun har vært en halv dag på jobb.

Helseministeren er sikkert hyggelig og en kjekk kar. Koseinnslag med politikere er sikkert også noe folk savner og derfor brukes en stor del av Dagsrevyen på nettopp det den kvelden.

Allikevel må jeg si at jeg blir helt satt ut, og ganske opprørt. Vi har et helse-Norge i krise. Daglig har vi de siste ukene kunne lese det ene oppslaget etter det andre om dødsfall og skader ved norske sykehus. Fortvilte pårørende har stått frem med historier om sine kjære som ikke har fått den behandlingen de skulle, med den ytterste tragiske konsekvens noe slikt kan ha. Vi har sett reportasjer om psykiatriske pasienter som må vente månedsvis på behandling, til tross for at de går med selvmordstanker.

Og alt dette kommer i tillegg til det faktum at vi i flere år har hatt sterkt økende helsekøer ved norske helseinstitusjoner. Flere tusen venter på behandling i rusomsorgen. Over en kvart million mennesker venter på behandling ved våre sykehus.

Det kan virke som det var et sjakktrekk å innsette den nye helseministeren hvis nevnte innslag på Dagsrevyen skal legge standarden. Hvordan kan norsk presse snakke om kritisk journalistisk, når man så til grader istedet velger å være et mikrofonstativ og lage rene ukebladreportasjer?

Jeg er virkelig glad jeg selv eller noen av mine nærmeste ikke har opplevd det mange andre har opplevd ved norske sykehus. For da vet jeg ikke hvordan jeg hadde reagert når jeg ser at statskanalen velger å dulle med vår nye helseministeren. Han har ansvaret for et av de viktigste områdene i samfunnet. Et område som nå er i krise. Han har påtatt seg jobben frivillig. På tide å spørre hva helseministeren skal gjøre? Har han tenkt å bruke samme resept (politikk) som er årsaken til dagens situasjon? Det spørsmålet burde kanskje NRK ha stilt.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer